חנויות פרחים אשקלון

אשקלון היא עיר מרכזית בישראל אשר חוותה התפתחות מואצת מאז אמצע שנות התשעים. מדובר בעיר עתיקה, עיר פלשתית מימי המקרא, שאוכלוסייתה מונה כיום 115000 תושבים.
אופיין של חנויות פרחים אשקלון מושפע מאופייה של העיר. במאמר זה נפרט מעט על מאפייניהן של חנויות הפרחים בעיר, מה ניתן למצוא בהן, מה יתרונותיהן וחסרונותיהן וכן נביא מספר דוגמאות של חנויות פרחים אשקלון על מנת לצייר תמונה כללית של המצוי בעיר בתחום זה.