חנויות פרחים כפר סבא

חנויות פרחים בכפר סבא הגדולות והמפותחות בישראל. אוכלוסיית העיר נחשבת לאוכלוסיה חזקה יחסית המורכבת רוב רובה מבני מעמד הביניים. יוקר המחיה בכפר סבא גבוה מעט מן הממוצע הארצי. מאפיינים אלה משפיעים גם על חנויות פרחים כפר סבא.

מספר חנויות הפרחים בכפר סבא נמוך מעט משניתן היה לצפות לפי גודל העיר, כמות התושבים בה והפוטנציאל לשרת יישובים נוספים באזור. ייתכן שהסיבה לכך נעוצה בעובדה כי בכפר סבא קיימת נטייה לעסקים ראויים להתבסס ולהכות שורשים בעוד כאלה אשר אינם עומדים בציפיותיהם של בני העיר פשוט נעלמים במהירות.

נתאר מעט את מאפייניהם של עסקי הפרחים הפועלים בעיר, אלו מוצרים ניתן למצוא על מדפיהם, אלו שירותים נוהגים הם להעניק. נביא תיאור קצר של כמה מן החנויות וכן נפרט מעט מה כדאי לקחת בחשבון בבואנו לבחור בין חנויות פרחים כפר סבא.